Směrnice pro výkon služby

SECURITAS ČR zpracuje Směrnici pro výkon služby (dále jen SPVS) pro činnosti ostrahy. SPVS bude v pravidelných intervalech aktualizována a autorizována pověřenými zástupci obou smluvních stran. 

Ve SPVS budou popsány veškeré procesy zmapované na základě bezpečnostního auditu. Směrnice pro výkon služby slouží mimo jiné jako zdroj informací pro zajištění efektivního výkonu služby bezpečnostními pracovníky.

Obsah SPVS:

  • Základní požadavky na výkon služby
  • Základní informace o areálu/objektu
  • Popis organizace a řízení fyzické ostrahy
  • Režimová a organizační opatření (zajištění režimových opatření z pohledu fyzické ostrahy)
  • Systémy technické ochrany (umístění, signalizace, postup, dokumentace, atd.)
  • Požárně bezpečnostní zařízení (umístění, signalizace, postup, dokumentace, atd.)
  • Ostatní technická zařízení (výtahy, rozhlas, interkomy, brány, atd.)
  • Právní úprava výkonu fyzické ostrahy
  • Mimořádné události
  • Ochrana osobních údajů
Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 284 017 111
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.