Guard Reporting System (GRS)

Pro podporu služeb, zvýšení efektivity a kvality fyzické ostrahy využívá SECURITAS sofistikovaný obchůzkový systém – Guard Reporting System (GRS) za využití přístroje PDA. 

Charakteristika systému GRS a jeho přínos zákazníkovi: 

  • Zprostředkovává informace a denní hlášení o stavu chráněných objektů a o prováděných činnostech ostrahy
  • Přináší možnost svázat jednotlivé pochůzkové (kontrolní) body s instrukcemi, a tím okamžitě reagovat na změny bezpečnostní situace na objektu
  • Poskytuje instrukce k jednotlivým pochůzkovým bodům pro bezpečnostní pracovníky v rámci provádění obchůzky (tyto body jsou rozmístěny v areálu zákazníka ve formě čárových kódů)
  • V případě vzniku mimořádné situace je informace odesílána okamžitě z PDA pracovníka ostrahy
  • Výkon služby je neustále kontrolován operátorem GRS, okamžitá reakce na jakoukoli mimořádnou situaci
  • V zákaznickém portálu jsou ukládány online přehledy o mimořádných situacích včetně způsobu jejich řešení
  • PDA  je vybaveno tísňovým tlačítkem pro případ nouze a fotoaparátem pro fotodokumentaci zjištěného stavu 

 

Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 284 017 111
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.