Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

Skupina Securitas respektuje Vaši nedotknutelnost.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále také "zásady ochrany osobních údajů") se vztahují na zpracování Vašich osobních údajů, které nám poskytujete prostřednictvím těchto webových stránek, chcete-li od nás obdržet informace a materiály. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je poskytnout uživatelům těchto webových stránek (společně též "uživatelé" nebo "Vy") informace o tom, jak Skupina Securitas zpracovává Vaše osobní údaje, které nám sdělujete při využívání našich kontaktních formulářů na těchto webových stránkách.

Upozorňujeme, že tato webová stránka může obsahovat elektronické odkazy na webové stránky, které nepatří Skupině Securitas. Skupina Securitas není odpovědná za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy takovýchto webových stránek.

Odpovědnost za zpracování osobních údajů

SECURITAS ČR s.r.o., IČ 43872026 (dále také "Securitas") je správce osobních údajů. To znamená, že Securitas odpovídá za zajištění zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Kategorie osobních údajů

V případě požadování informací od Securitas budou zpracovány následující informace.

Kontaktní údaje: e-mail, jméno, společnost, země a Vaše zpráva pro nás.

Informace o vyhledávání: Číslo IP.

Účel a právní základ pro zpracování

Securitas zpracovává osobní údaje, které nám poskytujete nebo které vyplývají z Vašeho používání webové stránky popsané níže:

Účel zpracování

Právní základ pro zpracování

Doba uchovávání

Pro splnění Vaší žádosti o zaslání informací nebo materiálů od nás, jako např. brožur nebo zpráv.

Souhlas.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení Vaší žádosti nebo po dobu požadovanou zákonem.

S kým Vaše osobní údaje sdílíme?

Poskytovatelé služeb a subdodavatelé: Vaše osobní údaje budou zpracovávat naši poskytovatelé služeb a/nebo subdodavatelé (kromě jiného poskytovatelé služeb pro uchovávání dat, agentury vývoje výroby, společnosti zabývající se výzkumem zákazníků a řízením výroby, technickou podporou a údržbou služeb) na základě pokynu Securitas. Všichni poskytovatelé služeb a subdodavatelé fungují jako zpracovatelé osobních údajů Securitas, kteří jsou na základě smluvních ujednání oprávněni pouze zpracovávat údaje pro výše uvedené účely. Navíc zpracovatel osobních údajů (poskytovatel služeb nebo subdodavatel) a osoby jednající na základě pokynů zpracovatele nebude mít přístup k více osobním údajům, než je nutné pro plnění služby, na kterou se vztahuje smlouva se Securitas.

Skupina Securitas: Vaše osobní údaje mohou zpracovávat společnosti v rámci Skupiny Securitas, které poskytují služby pro Securitas týkající se Vaší žádosti, jedná se např. o vývoj produktu, podporu a administrativu. V takovém případě jednají společnosti Skupiny Securitas jako zpracovatel osobních údajů pro Securitas nebo společný správce se Securitas. Zpracovatel osobních údajů nebo společný správce smí zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem nebo pokyny udělenými Securitas ohledně zpracování. Zpracovatel osobních údajů (společnost Skupiny Securitas) a osoby jednající na pokyn zpracovatele navíc nebudou mít přístup k většímu množství osobních údajů, než je nutné pro plnění služby vyplývající ze smluvního ujednání se Securitas.

Orgány státní správy a samosprávy: Securitas může sdílet Vaše osobní údaje s orgány státní správy a samosprávy (jako např. policií, daňovými orgány nebo jinými orgány), je-li k tomu vyzvána na základě zákonného požadavku, nebo v případě Vašeho souhlasu se sdílením informací. Vaše osobní údaje mohou být také sdíleny s orgány státní správy a samosprávy, pokud se domníváme v dobré víře, že je to nutné pro ochranu práv Securitas, ochranu Vaší bezpečnosti nebo bezpečnost jiných osob, pro vyšetřování trestných činů, nebo jako reakce na oprávněnou žádost orgánu státní správy a samosprávy. Orgány státní správy a samosprávy, které obdrží Vaše osobní údaje, budou správci údajů pro toto zpracování. Znamená to tedy, že Securitas není správcem Vašich osobních údajů v případě jejich sdílení s orgány státní správy a samosprávy. Jsou-li tedy Vaše osobní údaje sdíleny s orgány státní správy a samosprávy, tyto Zásady ochrany osobních údajů nezahrnují toto zpracování.

Jiné třetí osoby: Securitas nebude prodávat ani obchodovat s Vašimi osobními údaji, ani je jiným způsobem předávat třetím osobám mimo Skupinu Securitas, pokud k tomu neposkytnete samostatný souhlas.

Kde zpracováváme Vaše osobní údaje

Společnosti Skupiny Securitas: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi pobočkami nebo spřízněnými společnostmi v případech, kdy příslušná pobočka nebo spřízněná společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vaší žádosti. Vaše osobní údaje budeme tedy převádět pouze pobočce nebo spřízněné společnosti, která Vaše osobní údaje potřebuje pro to, aby Vám poskytla požadované informace. Odesláním formuláře žádosti souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje převedeme našim pobočkám nebo spřízněným společnostem případně sídlícím v zemi mimo EU/EHP (tj. tzv. třetí země), včetně zemí, které Komise EU nepovažuje za země poskytující přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že země mimo EU/EHP nemusí zajišťovat stejnou úroveň ochrany údajů jako EU/EHP, a Vy proto nemusíte mít stejná práva, jako jsou práva vyplývající z našich právních předpisů.

Vaše osobní údaje mohou být předány našim pobočkám nebo spřízněným společnostem majícím sídlo v jakékoliv zemi (včetně tzv. třetích zemí) uvedených na webové stránce, ke které získáte přístup kliknutím na ikonu zeměkoule v pravém horním rohu této webové stránky.

Externí poskytovatelé služeb: Shromažďované osobní údaje mohou být převáděny a zpracovávány externím poskytovatelem služeb sídlícím v zemi mimo EU/EHP (tj. tzv. třetí země), včetně zemí, které Komise EU nepovažuje za země poskytující přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. V takovém případě učiníme vše nutné pro to, aby případný převod Vašich osobních údajů přes hranice odpovídal platným právním předpisům. Vaše osobní údaje převedeme pouze do země mimo EU/EHP, kde; (i) Komise EU rozhodla, že třetí země zajistí adekvátní úroveň ochrany, nebo (ii) kde je převod zabezpečen používáním standardních smluvních doložek EU (ve smyslu článku 46.2 Obecného nařízení o zpracování osobních údajů (2016/679) ("GDPR")).

Vaše osobní údaje můžeme převést externím poskytovatelům služeb ustaveným v následujících zemích mimo EU/EHP: Indie. Další informace o pravidlech pro převod údajů mimo EU/EHP, včetně mechanismů, které využíváme, naleznete na webové stránce Evropské komise kliknutím zde.

Jak chráníme Vaše údaje

Securitas činí vhodná technická a organizační opatření na ochranu Vašich osobních údajů a neustále pracuje na ochraně Vašich osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou nebo změnou, neoprávněným prozrazením nebo neoprávněným přístupem k osobním údajům, které Securitas převádí, uchovává, či jinak zpracovává.

Vaše práva

Respektujeme Vaši nedotknutelnost a Vaše zákonná práva týkající se zpracování osobních údajů. Práva, která máte, znamenají, že můžete požadovat kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, můžete žádat o opravu nesprávných informací o Vás, a dokonce za určitých podmínek můžete požádat o vymazání informací. V některých případech můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany Securitas a uplatnit Vaše právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo provádět změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. V případě provedení změn v těchto Zásadách ochrany osobních údajů Vás vyrozumíme o jeho aktualizaci online nebo jiným vhodným způsobem, kde Vám sdělíme, že byly aktualizovány Zásady ochrany osobních údajů. Poslední aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů byla provedena dne 1. 11. 2020.

Stížnosti / Oznámení a kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo máte připomínky ke zpracování Vašich osobních údajů ze strany Securitas využijte kontakty níže.

Správce osobních údajů

SECURITAS ČR s.r.o.

Kateřinská 466/40

120 00 Praha 2

management@securitas.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)

SECURITAS ČR s.r.o.

K rukám: Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)

Kateřinská 466/40,

120 00 Praha 2

DPO@securitas.cz

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

Litujeme, ale tento prohlížeč není podporován. Chcete-li využívat naše webové stránky, zkuste použít novější prohlížeč, jako je Chrome, Safari, Firefox nebo Edge.